www.alternamagica.cz

Alternativní
fotografické
techniky

Skupina pěti fotografů využívá odkazu fotografických technik z 19. a počátku 20. století.

Propojením digitálního záznamu obrazu s technikou starých řemeslných dovedností vede k novému obsahovému pojetí fotografie.