Proti proudu

Historické fotografické techniky jsou nekonečnou studnicí poznávání a velkým zdrojem inspirace pro kreativní tvorbu. Nabízejí nespočet alternativ, ať už jde o kombinaci jednotlivých technik, podkladových materiálů, kolorování atd. Jít PROTI PROUDU tradičních, už tak složitých postupů je cesta trnitá, plná pokusů a omylů, ale na jejím konci je osobitý výrazový projev nabízející tvůrčí svobodu.