Uhlotisk

(datum vzniku 1855/ L. A. Poitevin)

Technika založená na světlocitlivosti chromované želatiny. Vhodný papír je u ní opatřený vrstvou želatiny s rozptýleným pigmentem.