ALTERNA MAGICA - název skupiny pěti fotografů, kteří se dlouhodobě zajímají o historické fotografické techniky. V jejím čele stojí Ivan Nehera, absolvent Institutu výtvarné fotografie v Opavě, jehož kurzy tvorby ušlechtilých tisků členové skupiny navštěvovali v rámci Centra uměleckých aktivit v Hradci Králové.
Skupina byla založena v roce 2022, kdy také uspořádala svou první výstavu. Cestou "proti proudu času" využívá odkazu vybraných fotografických technik od vzniku fotografie po počátek 20. století. Propojení digitálního rozvoje záznamu s technikou starých řemeslných dovedností otvírá médiu fotografie další tvůrčí možnosti. Alterna Magica na svých výstavách představuje to nejlepší ze své tvorby, přičemž k výběru jednotlivých historických technik a jejich alternativ volí takovou, která je nejbližší a v souladu s obsahovým pojetím autorského díla.

Vystavující:
Anna Benešová, Petr Jílek, Dagmar Jílková, Ivan Nehera, Petr Ulrich

Přehled výstav:
Infocentrum Blatná, ALTERNA MAGICA, 2022
Národní archiv, Praha, Fotografický odkaz – ALTERNA MAGICA, 2023
Galerie Suterén, Hradec Králové, ALTERNA MAGICA, 2024