Argyrotypie

období užívání 1991, dodnes jako výtvarná technika
M. Ware

Železito-stříbrný proces založený na principu citlivosti emulze oxidu stříbrného a železitých solí na UV záření. Jedná se o alternativní fotografickou techniku, kterou M. Ware vyvinul na základě argentotypie, procesu, který objevil J. Herschel již v roce 1842.
M. Ware zrevidoval tento původní proces, zjednodušil ho, zkvalitnil jeho stabilitu a nazval ho argyrotypie.