Printing-out-paper

datum vzniku 1881 – přelom 19. a 20. století

Obraz vzniká pomocí solí stříbra rozptýlených v bílkové nebo želatinové emulzi. U tohoto postupu probíhá vyvíjení v čisté vodě s nutností následného ustálení obrazu. Základ byl položen již vynálezem slaného papíru, termín POP (Printing-out-paper) je z roku 1881, kdy společnost Ilford začala průmyslově vyrábět tento druh papíru.