Olejotisk

(datum vzniku 1904/ G. E. H. Rawlins)

Jedna z nejnáročnějších fototechnik z hlediska času, technologie, přesnosti a závěrečné úpravy obrazu. Patří mezi techniky ušlechtilých fotografických tisků. Olejotisk je výjimečný tím, že obraz vznikne nikoliv díky citlivosti stříbra či železitých solí na světlo, nýbrž díky světlo citlivosti chromované želatiny. Vlastní obraz je tvořen tiskařskou barvou, která se nanese na vzniklý plastický reliéf chromované želatiny. Výsledný obraz je zpravidla černobílý.